RT ERDOĞAN’IN ŞAİRLİĞİ

RT ERDOĞAN’IN ŞAİRLİĞİ

  • RT ERDOĞAN’IN ŞAİRLİĞİ

KAKANIN ŞAKASI
 
 
Ateşli bir AKP yanlısı olup ta RT Erdoğan’a da yakınlığıyla bilinen Türkiyeli bir dostum, şiire olan sevgimi ve zaafımı bildiği için, besbelli benim Erdoğan aleyhtarlığımı yumuşatmayı amaçlayarak, bana onun gençlik yıllarında yazdığı şiirleri yollamış. Hayretler içinde kaldım. Erdoğan’ın şairlik yönünü bilmiyordum. Gerçi bir şair-i azam ile karşı karşıya değiliz belki, ama kuşkusuz bir yetenek söz konusu ve yontulursa iyi bir şair olacak unsurları üzerinde taşıyan bir değer.
 
Arkadaşın bana gönderdikleri arasında aşka susamış genç bir erkeğin kadın için yazdığı lirik şiirler, didaktik şiirler, felsefî, tasavvufî ve İslamî şiirler var. Aşağıda RT Erdoğan’ın bir didaktik şiirine yer veriyoruz. Fırsat buldukça onun başka yerde yayımlanmamış diğer şiirlerini de size sunmaya devam edeceğiz. Bunları yalnızca TİKEN’de okuyabilirsiniz. 
 
Düşünüyorum da yazık diyorum, keşke şairlikte kalsaydı da politikacı olmasaydı. Böylelikle Türkiye belki iyi bir şair kazanacak ve kötü ve katastrofik bir politikacıdan kurtulmuş olacaktı.
 
13.10.2019

 
İbram Onsunoğlu

 
 
Aşılmaz
 
Âh edip ağlamadan,
Sîneler dağlamadan,
Su gibi çağlamadan,
Koca dağlar aşılmaz!


Cânı cânânı vermeden,
Fakr ile fahr’e ermeden,
Yokluğa kanat germeden,
Ne mümkün yollar aşılmaz!


Ruhunda aşk u şevk, sînende îmân,
Elinde Kur’an, tam tekmil heyecan,
Ve bin ızdırâp, binbir hafakan,
İçini sarmadan çöller aşılmaz!


Doğru görüp gönül gözün açmadan,
Pervâz edip dost eline uçmadan,
Benliğine kıvılcımlar saçmadan,
Yolu kesen karakollar aşılmaz!


Ölüp ölüp dirilmeden,
Hergün bin kez gerilmeden,
Canda öze erilmeden,
Ruhta hicranlar aşılmaz!


Sîne kebap olmadan,
Vakit-mîat dolmadan,
Sen, senden kurtulmadan
Asla zanlar aşılmaz!


Yolcu buruk baş gerek,
Gözde daim yaş gerek,
Huy biraz yavaş gerek,
Yoksa yollar aşılmaz.
 
Şeriatı övmedikçe,
Laikliğe sövmedikçe,
CHP’yi dövmedikçe,
Mustafa Kemal aşılmaz.


Ετικέτες: Recep Tayyip Erdoğan, Şiir, Laiklik, Şeriat