24 TEMMUZ DERİN DEVLETİN FİESTASI

24 TEMMUZ DERİN DEVLETİN FİESTASI

  • 24 TEMMUZ DERİN DEVLETİN FİESTASI

24 Temmuz fiestası, Derin Devletin bir etkiliği olup BTT Azınlığına ait değildir. Bir biat alıştırmasıdır. Bir taraftan Azınlığı kimin yönlendirip yönettiğini göstermeyi ve kanıtlamayı, öbür taraftan biat halini gelecekteki muhtemel bir kullanım için zinde tutmayı amaçlamaktadır. Derin Devletin tüm azınlıkiçi faaliyetleri gibi, azınlık çıkarları ve azınlık sorunları ile hiçbir alakası yoktur.
 
Fiesta, aslında, çok eskilerden bugüne kadar uzanan Derin Devlet müdahaleler zincirinin önemsiz bir halkasıdır. Bu süreçte ilk önemli durak, 5 Eylül 1955 tarihinde Selanik’teki Mustafa Kemal Atatürk’ün evine bomba konularak yapılan provokasyondur. Bu provokasyonda Derin Devlet bizim Azınlıktan bir genci, Oktay Engin’i kullanmıştır. Devamında 6-7 Eylül Pogromuyla İstanbul Rum Azınlığının beli kırılmış ve yok olması sağlanmıştır. İlgili proje, pogromun bedelinin eninde sonunda bizim Azınlığa ödetileceği bile bile uygulamaya konulmuştur. Zira dipsiz bir amoralizm, Derin Devletin karakteridir.
 
İkinci önemli durak, yine bizim Azınlık kullanılarak Yunanistan’a karşı yürütülen 18 Haziran 1989 Operasyonudur. “Sen benim Kürtlerimi kaşırsan, ben de senin Türklerini kaşırım” ilkesiyle, Yunanistan’ın PKK desteğine karşı misillemede Derin Devlet yine bizim Azınlıktan yararlanma yoluna gitmiştir. Bu yüzden bizim başımıza gelecek belaları değil önlemeye çalışmak, tam tersine mümkün olduğu kadar çok bela gelmesini istiyordu, çünkü projenin başarısı böyle gelişmelere dayanıyordu. Zira dipsiz bir amoralizm, Derin Devletin karakteridir. Onun 18 Haziran provokasyonunu bereket ki daha büyüğü başımıza gelmeden 29 Ocak 1990 mini pogromuyla atlattık.
 
Derin Devlet, Azınlığı kullanırken onun Ana Vatana karşı duyduğu doğal sevgi ve bağı ahlaksızca sömürmektedir. Onun yetmediği yerde, her çeşit şantaj, tehdit ve teröre başvurmaktan çekinmemektedir. Bu amaçla Azınlığa bilerek veya bilmeyerek ihanet eden paralı ajanlardan ve kullanışlı enayilerden yararlanmaktadır. Zira dipsiz bir amoralizm, Derin Devletin karakteridir.
 
Türkiye’de BTT Azınlığının yönetimi, 1980’li yılların ortalarından beri Dışişlerinin elinden alınıp her çeşit kirli işi yapmaya yetkili olan Derin Devlet denilen karanlık oluşuma teslim edilmiştir. Danışma Kurulu ve DEB de, Derin Devlet tarafından bizzat kurulmuş, onun organlarıdır ve onun emirleriyle hareket etmektedir. Bu iki kurumun faaliyetleri, o kirli ve karanlık yapının emirlerini yerine getirmekten başka bir şey değildir.
 
Bütün bunlar, Azınlığın temeline yerleştirilmiş patlamaya hazır bombalardır. Bir gün patlayacaklardır. Buna Derin Devletin yanıtı: “Siz de o zaman Türkiye’ye göç ediverirsiniz.” Ne demiştik, dipsiz bir amoralizm ve kinizm, Derin Devletin karakteridir.
 
Türkiye’nin azınlık politikasının değişmesi ve düzelmesi, acil bir ihtiyaç halini almıştır. O zamana kadar Derin Devlet ve onun Azınlık içindeki organlarıyla mücadeleye devam.
 
An itibarıyle Derin Devletin 24 Temmuz fiestasına KATILMIYORUZ!
 
 

ÖZGÜRLÜKÇÜ TÜRK AZINLIK HAREKETİ


Ετικέτες: Batı Trakya, Azınlık, Sadık Ahmet, 24 Temmuz