İlhan Ahmet: BEN POMAKIM

İlhan Ahmet: BEN POMAKIM

  • İlhan Ahmet: BEN POMAKIM

Ey İlhan, n’olur, Türklüğe geri dön!
 
KARAÇALI
 
 
İlhan Ahmet bir şekilde öğretmen Ahmet Eminoğlu’na da sataşmış. Sataşma nedeni yine mebusun haddini bilmemesinden kaynaklanıyor. Ahmet E. de çok öfkelenmiş ve facebook’ta kendi profilinde İlhan’ın “ağzına sı..mış”. Yazdıklarından bir bölümü aşağıya alıyorum. Tarih 2 Nisan 2019. Uzatmamak için olayı anlatmıyorum.
 
Ahmet E.’nin İlhan’a yönelttiği bir suçlaması, “azınlık değerleri” açısından çok ağır, hele bizim milliyetçi kesim için “vatana ihanet” ile eşdeğer. Siyasî bakımdan kendisini “amoralist, ilkesiz, her kılığa girebilen ve bunu ustaca gerekçeleyen ve satan ve çelişkilerinden hiç rahatsız olmayan bir demagog” olarak nitelediğim beni bile şaşırttı. İlhan, Dora Bakoyanni’nin bir Hemetli ve oradaki devlet gimnasiumunu ziyaretinde onu karşılarken, “BEN DE BİR POMAKIM” diye haykırmış, hem de kalabalığın ortasında, “buradaki herkes gibi” diye ima ederek. Olay eski, ama şimdi gün ışığına çıkıyor.
 
Azınlıkla ilgili Yunan resmî tezlerine uyumun ve onları benimsediğinin resmidir bu mebusumuz tarafından. Öylesine bir benimsemedir ki, “αρνησίφυλος” (soyunu yadsıyan) olmak düzeyinde.
 
İlhan bu demecinde samimî midir? Hayır canım. Bakoyanni’nin ve Yunan Yönetiminin gözüne girmek için söylemiştir. Yarın Bursa’da Dayanışma Derneği’nin bir etkinliğinde en şiddetli Türkçü olarak boy gösterecektir. Halit Eren’in ve Türk Yönetiminin gözüne girmek için.
 
Bundan üç ay önce Ahmet E.’nin bu ifşaatını okuduktan sonra İlhan’dan bir yanıt beklediğimi yazmıştım. Olaya özel ilgim, İlhan’ın “muhalif” azınlık gazetecilerini, beni de dahil, mahkemeye verdiğinden kaynaklanıyor, onunla ilgili kendimizi savunmaya yarayacak kanıtlar topluyorum.
 
Mebustan yine çıt yok. Söyleyecek bir şeyi olduğu zaman anında tepki veren İlhan, dut yemiş bülbül gibi susuyor. Böylece Ahmet Eminoğlu’nun gerçeği yazdığını kendisi de doğrulamış oluyor, ben de inanmak mecburiyetindeyim tabiî. 
 
Ama en azından “İlhan-vari” şöyle bir yanıt beklerdim ondan: “Evet ben bir Pomakım. Pomaklığımla gurur duyuyorum. Çünkü Pomaklar %100 Türktürler.” (!!!) Bu, resmî ve millî devlet tezleriyle çatışmak demektir. Sıkıyor mu? Nerde İlhan’da o büzük?
 
Veya şöyle bir demagojik çıkış, ona yakışan: “Azınlıkta hepimiz Pomakız. Hepimiz Çingeneyiz. Ama hepimiz Türküz.” Fakat bizim İlhan panikte, ilhamını yitirmiş.
 
Şimdi onunla dalga geçip hicvimizi dillendirebiliriz, yine kendisinden öğrendiğimiz bir numaraya başvurarak. O bunu hakediyor:
 
Bugün bilim, objektif olarak ne olduğundan çok sübjektif olarak ne hissettiğini öne çıkarmakta ve ona daha çok ağırlık vermektedir. Yerli bir Gümülcineli olarak İlhan ve sülalesinin kökeninin Türk olduğuna şahitlik edebilirim, ama İlhan kendini Pomak hissediyor ve Pomakların Türk olmayan ayrı bir ırk olduğuna inanıyorsa, İlhan’ın demeci geçerlidir, benim şahitliğim değil.
 
Azınlık içinde Türklük, Pomaklık ve Çingenelik kimlikleri arasından Pomaklığı seçmiş olmak, bir tercih meselesidir ve demokratik değerleri ilke edinmiş toplumumuzda eleştiri ve kınama konusu yapılamaz. Türklüğü reddettikten sonra tercih, Çingenelik te olabilirdi ve biz yine eleştiriden uzak duracaktık. İlhan’ın Pomaklık tercihini en yüksek saygıyla karşılıyor ve bu tercihini halk huzurunda ilan etmesini de bir ifade özgürlüğü tezahürü olarak değerlendiriyoruz.
 
Ancaak, bu tercih hatalı bir tercihtir, ona da ayrıca işaret etmek isteriz. Böylelikle Üniter Türk Azınlık kuramı zarara uğramış, bu yolda yüzyıllık bir çaba sabote edilmiştir. İlhan’ın bu hareketi halkımızı ziyadesiyle üzmüştür. Onun için mebus İlhan’ı bu hatasını düzeltmeye ve Türklüğe geri dönmeye davet ediyoruz.
 

 

İbram Onsunoğlu


 

Ahmet Eminoğlu’nun 7 Nisan 2019 tarihli iletisinden bir bölüm (imlası aynen muhafaza edilmiştir)

 
…….
Parti den parti ye koşarak gömlek değiştirir gibi parti değiştirerek her partinin temeline kaf çaktınız! Hatta.. partisinin lideri olan sn Bakoyanni yi Gimnasyimun cümle kapi sinda ağirlarken.. gömleğinizin üst düğmelerini açarak göğüsünüzü ona gösterircesine ( sayin bakanim..büyük annem bu köyden.!Pomak tir !..Ben de pomakim deyerek..o köylülerimize ağir şekilde hakaret ettiği nin farki nda mı bu palavraci halk temsilcisi? 
Bölgeye sağladığınız bir hizmet varsa onu merakediyorum..!!
……


Ετικέτες: Batı Trakya, Azınlık, Yunanistan, İlhan Ahmet, Ahmet Eminoğlu, Pomaklar, Rodop, Hemetli