DEB partisi, Azınlığın öz evladıdır

DEB partisi, Azınlığın öz evladıdır

  • DEB partisi, Azınlığın öz evladıdır

KAKANIN ŞAKASI
 
En son imansız bile imana gelip boynunu bükerek kabul etti: Evet, DEB gerçek bir azınlık partisidir, hem de ideolojisi sosyal demokrat olan, KİNAL ve POTAMİ’den bile daha sosyal demokrat. Azınlığın iki devlet erkinden özerkliğini savunan katışıksız bir azınlık kurumu, sapına kadar azınlıkçı, ilerici, laik ve demokrat. Gerektiği yerde Atatürkçü ve gerektiği yerde Marksist. Evet DEB, bir kez daha kendini kanıtladı, gerçek ve katışıksız bir azınlık partisi olduğunu.
 
Öyle olmasaydı yeni İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na şu telgrafı –yani e-mail’i gönderebilir miydi:
 
«Karanlık güçlerin bütün çabalarına rağmen, bu demokrasi mücadelesinde bileğinizin hakkıyla galip gelişiniz, tüm Türkiye halkıyla birlikte yavru vatan Batı Trakya’daki üniter Türk Azınlığını da sevince gark etmiş ve Meriç’ten Karasu’ya dek Azınlık içinde kutlamalarla karşılanmıştır. Sizin bu büyük başarınıza Türkiye’ye yerleşmiş Batıtrakyalıların da hissedilir katkısı olduğu için, Azınlığın tek meşru siyasî partisi olarak bununla gurur duymaktayız. Sizin başarınız, faşizme karşı demokrasinin galibiyeti olarak taşıdığı simgeselliğiyle devasa bir önem arz etmekte ve Ana Vatan’da faşizmin, irticanın ve sınıfsal sömürünün son kalesini de devirmedikçe durmayacak olan bir sürecin başlangıcını oluşturmaktadır. Yaşasın devrim!»  
 
Bu yukarıdaki açıklamadan sonra DEB ile ilgili asılsız iddialar bir daha kanıtlı bir şekilde yalanlanmış oldu.
 
DEB’i Türk Derin Devletinin kurduğuna,
Azınlığın hiçbir katılımı ve katkısı olmadan tepeden inme hazır bir paket halinde dayatıltığına,
ancak Derin Devletin finansıyla ayakta durduğuna,
yöneticilerini onun tayin ettiğine,
onun talimatıyla hareket ettiğine,
kısacası DEB’in Azınlığın değil de Derin Devletin bir organı ve bir aleti olduğuna,
onu azınlık sorunları dışında Azınlığa yabancı hedeflerde kullandığına,
DEB icraatı altında yapılan birçok şeyin Azınlığın Derin Devlete biat alıştırmasından başka bir şey olmadığına,
bu amaçla Azınlığı DEB, Danışma Kurulu ve daha başka organlar aracılığıyla salt denetim altında her zaman onun belirlediği amaçlarda kullanmaya hazır durumda tutmaya çalıştığına,     
Derin Devletin Azınlığı Yunanistan ile çok daha büyük çıkarlara konu olan sorunlar için bozuk para gibi harcamaya hazır olduğuna…
 
dair dolaşan dedikodu ve iddiaların, bu yukarıdaki açıklamayla tamamen asılsız olduğu ve DEB’in iki devlet erkinden özerk üniter Türk Azınlığının öz evladı, tek ve meşru siyasî temsilcisi ve ulusal çıkarlarının savunucusu olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.
 
21.4.2019
 

İbram Onsunoğlu 


Ετικέτες: DEB Partisi, Azınlık, Batı Trakya, Gümülcine, İskeçe, Dedeağaç, Türkiye, Mizah, AP Seçimleri