Tapu Kadastro (Ktimatologio) bildirimi nedir, nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli!

Tapu Kadastro (Ktimatologio) bildirimi nedir, nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli!

  • Tapu Kadastro (Ktimatologio) bildirimi nedir, nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli!

Gümülcineli Avukat Aykut Kadir*, son günlerde birçok insanımızı yakından ilgilendiren Tapu Kadastro (Ktimatologio) bildirimi meselesi ve yapılması gerekenleri, Tiken için kaleme aldı.
 
 
10 ARALIK’TA RODOPİ (RODOP) İLİ GENELİNDE TAPU / KADASTRO (ΚΤİMATOLOGİO) BİLDİRİMLERİ BAŞLAMIŞTIR...
 
Kadastro / Ktimatologio nedir?
 
Kadastro / yeni tapu sistemi veya diğer adıyla “Κtimatologio”, taşınmaz gayrimenkul mal varlıklarıyla ilgili tüm verileri ve bilgileri aynı yerde toplayarak, varolan tapu dairelerinin yerini alacak bir bilgi sistemidir. Bu yeni sistem ile birlikte, kişilere ve devlete ait arsa, arazi, tarla gibi tüm taşınmazlar tekrar kayıt altına alınacaktır. Bu kayıtlar, numaralandırılarak (KAEK numarası) ve taşınmazların sınırları belirlenerek, Υunanistan’ın tüm gayrimenkul mal varlığı haritası yenilenmiş ve tekrar oluşmuş olacaktır.
Kadastro, taşınmaz mülklerin sınırının ve değerinin devlet tarafından planlanarak meşru kılınması anlamına gelir. Kısaca bir bölgede yer alan arsaların kayıtlarının tutulmasına kadastro denir. Her arsanın niteliği, büyüklüğü ve değeriyle ilgili hukuki hakları belirtilir.
 
 
Neden kadastro işlemi yapılır?
 
Devlet ve bizden -kötü niyetli- hak iddia edenlere karşı, mülkiyet haklarımızı koruyabilmemiz için toprağın boyutunun ve sınırının belirlenmesi gerekir. Kadastro işlemi ile toprağın boyutu ve sınırı belirlenir.
İmar planlaması ve kırsal kalkınma için temel oluşturma işlemi de kadastro ile gerçekleşir.
Kadastronun amacı tapu sicilini oluşturmaktır. Ülkemizin topografik haritasını oluşturarak taşınmaz mal mülkiyetinin tespiti ile tapusuz arazileri tapuya bağlar ve eski tapulu olanların tapularını haritaya bağlayarak yeniler. Kadastro işlemleriyle taşınmaz mal mülkiyetini devlet güvencesine ve kayıt altına almak amaçlanır.
 
Özellikle Rodop ilinde birçok vatandaşımızın gayrimenkulleri için ellerinde herhangi bir senet veya tapu kaydının bulunmadığını göz önüne alırsak, başlayacak kadastro (Ktimatologio) bildirimleri, soydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın gayrımenkulleri üzerindeki haklarını devlet ve yasalar nezdinde %100 güvence altına alabilmeleri için eşsiz bir fırsattır.
 
Daha açık söylemek ve anlatmak gerekirse, kadastro / ktimatologio, tapuya kaydedilmemiş ve “tapusuz” olarak adlandırılan taşınmazları tapulamak işlemidir.
Ayrıca Yunanistan’da şu andaki tapu sisteminde bir çok problem bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, dileyen ve parası olan herkes, ister başkasının yerini, ister devlet veya orman arazisini, ödenmesi gereken vergiler vs ödendikten sonra kendisininmiş gibi kaydettirebiliyor ve senet çıkarabiliyordu. Bu yüzden sıkça karşılaşılan bir sorun aynı taşınmaz mal varlığı bazen birden fazla kişinin üstünde kayıtlı çıkabiliyordu. Yeni sistemde tüm gayrimenkuller ve taşınmaz mal varlıkları, harita üzerinde kayıt altına alınacak ve yukarda bahsidelen sorunlar birdaha yaşanmayacaktır.
 
 
Eski tapu belgeleri ile kadastro sonucu verilen tapu senetleri arasında ne fark vardır?
 
Tapu ve kadastro eski tapu kayıtları genel olarak harita veya plana bağlı olmayıp, sınırları, mevki ve hudutlarında bulunan taşınmazlarla belirlenebilecek bilgileri içeren kayıtlardı. Oysa Kadastro sonucu tanzim edilen tapu kayıtları, ölçekli haritalara ve aynı zamanda memleket koordinat sistemine göre her kırık noktasının koordinatları ölçü ve hesap sonucunda belirlenen sayısal sisteme dayalı olup ihtilaf veya yer tespitleri esnasında Yönetmelikler çerçevesinde kesin olarak arz üzerinde sınırları belirlenebilecek nitelikte kayıtlardır. Bunun dışında Kadastro çalışmalarından sonra eski tapu kayıtları işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bunlara dayanarak tapu sicil müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılmaz ve Kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra bu tapu kayıtlarına dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.
 
 
Eğer kadastro / ktimatologio bildirimi yapmazsam ne olur?
 
Yunan medeni kanunu uyarınca, kadastro / ktimatologio oluşturulduktan sonra gereken tüm işlemler (alım, satış, bağışlama vs) bu sistem üzerinden devam edecektir. Kendinize ait taşınamaz malınız üzerinde yapacağınız değişimleri bildirmek ve gerekli görülen adımlarını yerine getirmekle mükellef olacaksınız.
En önemlisi, eğer öngörülen yasal süre içinde ktimatologio bildirimi yanlış yapılır ve hiç ama hiç yapılmaz ise ve daha sonradan ikinci safhada mahkeme aracılığı ile kayıt düzeltme yapılmassa, “HAVADA KALAN” yani sahipli de olsa kimse tarafından bildirilmemiş, daha doğrusu bildiri yapılarak sahiplenilmemiş, gayrimenkul ve varlıklar, ktimatologio sisteminde “SAHİBİ BİLİNMEYEN / AGNOSTU İDİOKTİTİ” olarak görünecek ve DEVLET MALI SAYILACAKTIR. Kısacası, bildirim olmazsa, oturulan evler, işlenilen tarlalar devlete ait, devlet malı sayılacak ve vatandaşların hak iddaa etmesi çok zor ve masraflı olacaktır.
 
 
Kaçak yapılarımı (yani αυθαίρετο’ları) Ktimatologio’ya bildirebilir miyim ve bildirirsem ceza ödemek zorunda kalır mıyım?
 
Malesef bir çok vatandaşımız kaçak yapılaşmadan dolayı elinde olan arsaları, evleri, tarlaları ve genel olarak gayrimenkullerini Kadastro yani Ktimatologio’ya bidirmekten çekinmektedir. Ama kadastro ve kaçak yapılaşmanın şu anda direkt birbiyle bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bilinmesi gereken hiçbir zaman kaçak yapılaşma sonucu gelecek cezadan vatandaşlarımızın kaçamayacağıdır ve önünde sonunda çıkacak olan cezayı ödemek zorunda kalacaklarıdır. Ama bu aşamada Ktimatologio yani Kadastro bildirimi olur iken, korkup bildirimde bulunmazlarsa, gayrimenkullerinin ileride devlete geçmemesi için mahkeme başvurmak zorunda kalacakları ve önünde sonunda önümüzdeki 10-15 yıl içinde bu cezaların ödenmesi gerekeceği ve eğer ödenmezse, mal bildiriminde bulunmadıkları için bütün taşınmaz mal varlıklarının devlete geçeceğidir. Halbuki şu aşamada kaçak yapılar da dahil Kadastro yani Ktimatologio bildirimi olursa, kaçak yapılaşma cezasını çok seneler sonra belki 20 belki 30 belkide 40 sene sonra mal varlıklarını çocuklarına veya torunlarına devrederken ödeyecekleridir.
 
 
Ktimatologio / kadastro bildirimi için ne gereklidir?
 
Gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır ve aşağıdaki liste sade örnek olarak sunulmuştur. Elinizde başka benzer belge ve evraklar varsa avukatınızla bunları lüften paylaşınız. Senedi ve tapu kaydı olmayan vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli konu bildirim esnasında Ktimatologio’ya sunacakları belge ve evrakların en azından son 20 seneyi kapsıyor olmasıdır. Yani tapu senedi olmayan vatandaşların bir taşınmazlarının kayıt altına alınabilmesi için taşınmaz üzerindeki mülkiyet haklarının en az 20 sene olması gerekir ve bunu ispat eden belge sunmaları gerekmektedir.Aksi halde Kadastro bildirimi boşu boşuna yapılır çünkü gayrimenkulleri üstündeki hakları devlet tarafından tanınmamaktadır.
 
 
Ktimatologio yani tapu kadastro bildirimi kim tarafından yapılır?
 
Dileyen herkes kendi başına TAXİSNET sistemi şifreleriyle elektronik olarak veya D1 adı verilen dilekçeyi doldurarak Gümülcine’de (Komotini) bulunan KADASTRO kurumuna başvurarak kadastro / ktimatologio bildirimini gerçekleştirebilir. Ama meselenin en başta hukuki ve daha sonra da teknik boyutunu göz önüne alırsak, vatandaşların Kadastro / Ktimatologio bildirimlerini, mühendislerden alınacak destekle birlikte, konunun ehli avukat ve hukukçular aracılığı ile yaptırmaları, sonradan başlarının ağırmaması veya gayrimenkulleri ve taşınmaz mal varlıkları üzerindeki haklarını kaybetmemesi için elzemdir.
 
Gümülcine Barosundan yapılan aşağıdaki açıklamada, gelecekte hem zamana hem kat kat masrafa mal olacak yanlışlar yapılmaması içim konuyla ilgili sadece avukat ve mühendislere başvurulması için bir uyarıdır..
 
Kısacası bildirimlerin sonradan yanlışların veya problemlerin olmaması için bir avukat ve onun denetiminde çalışacak mühendis aracılığı ile yapılmasında yarar vardır.
 
Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler veya Ktimatologio – Kadastro bildirimi yaptırmak isteyen vatandaşlarımız büromuzla irtibata geçebilirler.
 
 
Gerekli evraklar
 
Ellerinde senet veya tapu kaydı olanlar için:
 
- Kimlik fotokopisi
- Muhasebeciden alınacak TAXISNET sistemi şifreleri
- Son yapılan vergi beyannamesi fotokopisi (ekkatharistiko simioma)
- Senet veya tapu kaydı fotokopisi, tapuya kayıt onay belgesiyle beraber
- Mühendis tarafılan yapılan ölçüm (topografiko diagramma)
 
Ellerinde senet veya tapu kaydı olmayanlar için:
 
- Kimlik fotokopisi
- Muhasebeciden alınacak TAXISNET sistemi şifreleri
- Son yapılan vergi beyannamesi fotokopisi (ekkatharistiko simioma)
- Mühendis tarafılan yapılan ölçüm (topografiko diagramma)
- Muhasebeciden alınacak E9 bildirimleri
- İnşaat veya tamir izinleri (oikodomiki adeia)
- Anneden veya babadan kalan ama senedi veya tapusu bulunmayan mal varlıkları için Kadastro/Ktimatologio bildirimi yapacak kişinin gayrimenkul üzerinde haklarını gösteren herhangi bir belge, mesela Vergi Dairesi’ne miras ve mirasçı bildirimi belgesi (dilosi forou klironomias), anne ve babalarına ait eski tapu ve senetler, banka tarafından ipotek edilmişse ipotek belgesi, eğer taşınmaz malvarlığı daha önce kiralanmışsa kira sözleşmeleri, tarla işleme beyannameleri (dilosi kalliergias), DEİ tarafından ilk ne zaman elektrik bağlandığına dair belge (Veveosi protis ilektrodotisis).
 
 
 
* Av. Aykut Kadir, A. Papadima 22 adresinde hizmet vermektedir. Tel: 2531100371, Cep: 6942036748 


Ετικέτες: Batı Trakya, Tapu Kadastro, Ktimatologio, Aykut Kadir, Gümülcine